logo-hengeveld2  Bouw & Adviesbureau Hengeveld
 • Gebiedsontwikkeling banner
 • Nieuwbouw

 • Onderhoud banner

 • Renovatie banner

 • Duurzaam Banner
 • Banner.03
 • Energie banner

 • Banner.12
 • Banner.07
 • Banner.14
 • Banner.15
 • Woonwensen banner

 • Inzet Banner

 • Banner.22
 • 374
 • Banner.25
 • Banner.29
 • Banner.26

ik ben Erkend Deskundige

 Erkenddeskundige EPA W BAH                                                                                      


Energielabel voor huiseigenaren

Bent u eigenaar van een woning, dan moet u bij de verkoop een energielabel geven aan de koper. Bij verhuur van de woning moet u een afschrift van het energielabel aan de huurder geven.

Voordelen energielabel bij verkoop

Bij de verkoop van een huis heeft een energielabel een aantal voordelen:
 • Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoopprijs.
 • Een groen energielabel (A, B of C) kan de verkoop van de woning versnellen.

Energielabel: goed om te weten voor verkopers of verhuurders

Overweegt u uw huis te verkopen of te verhuren? Dan is dit handig om het volgende te weten over het energielabel:
 • U kunt een energielabel verkrijgen via een gecertificeerde adviseur. Deze bepaalt zelf de prijs.
 • U bent verplicht een energielabel te geven bij verkoop of verhuur van uw woning. Een koper of huurder kan naar de rechter stappen om u hiertoe te dwingen.
 • Tot 2015 is het mogelijk om een energielabel te krijgen op basis van representativiteit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vergelijkbare appartementen in een flat of rijtjeswoningen. Een adviseur beoordeelt dan eerst een representatief appartement of woning. Op basis hiervan kan hij energielabels voor andere appartementen in de flat afgeven. Dit kan de kosten van het energielabel omlaag brengen.
 • Voor nieuwbouwwoningen geldt een zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Is de bouwvergunning van de woning niet langer dan 10 jaar geleden aangevraagd? Dan mag u tot 1 januari 2015 bij verkoop een EPC-berekening overhandigen in plaats van een energielabel.
 • Studentenhuizen kunnen 1 energielabel krijgen voor het hele gebouw.
 • Vanaf 1 januari 2015 gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht houden op het energielabel. 

Energielabel Woningen

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Verkopers en verhuurders zijn verplicht om aan kopers en huurders een energielabel te geven. Ze kunnen met een webtool snel, eenvoudig en met weinig kosten een energielabel aanvragen.

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven. Je ziet hier een voorbeeld van een energielabel.

Energielabel _woningen

Huis verkopen = energielabel aanvragen

Als je je huis verkoopt, dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel je woning heeft. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 400 euro. Het aanvragen van een energielabel kost enkele tientjes. Je kunt een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl (vanaf 1 januari online). Dat gaat in zes stappen:

 1. Inloggen met DigiD.
 2. Gegevens van je woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
 3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
 4. Erkende deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren.
 5. Gegevens versturen.
 6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Lees meer op Verkopers en energielabel.

Huis kopen: groen energielabel loont

Ga je een huis kopen? Let op het energielabel. Een huis met een groen energielabel (label A of B) is niet alleen comfortabeler, het scheelt je ook fors in de energiekosten. In 10 jaar tijd kan het verschil met een vergelijkbaar onzuinig huis oplopen tot duizenden euro's. Een iets duurder maar zuiniger huis kan dus voordeliger zijn dan een goedkoper, onzuinig. Heeft het te koop staande huis geen energielabel? Vraag er de verkoper of de verkoopmakelaar om. Als koper heb je recht op een energielabel.

Lees meer op Kopers en energielabel.

Gratis advies over hoe je je huis energiezuiniger kan maken

Wil je gewoon eens weten wat het energielabel van je woning is? En wat je kan doen om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken? Ontdek de mogelijkheden, kosten en besparingen op www.verbeteruwhuis.nl:

Logo -verbeteruwhuis

Er zijn genoeg mogelijkheden. Veel oudere woningen hebben nog geen gevelisolatie en geen vloerisolatie. Ook ontbreekt nog wel eens dubbel glas in slaapkamers. Zonnepanelen zijn sterk in opkomst, maar nog lang niet op alle daken aanwezig.

De voordelen van een goed geïsoleerd en energiezuinig huis zijn:

 • Behagelijker en comfortabeler wonen
 • Lagere energierekening
 • Minder CO2-uitstoot voor een beter milieu
 • Waardestijging van de woning en kortere verkooptijd

Huurders en verhuurders, het energielabel en de energie-index

Huurders hebben recht op een energielabel als ze een andere woning gaan huren. De huizen van woningcorporaties hebben bijna allemaal al een energielabel. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Een zuinige woning heeft meer huurpunten. Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het energielabel, maar de energie-index. Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is.

Lees meer op Huurders en energielabel en op Verhuurders en energielabel.

Energielabel en het energieverbruik in de praktijk

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig installaties zijn. De energierekening hangt ook af of je zuinig stookt, hoeveel warm water je gebruikt, hoeveel apparaten je hebt en hoe intensief je die gebruikt. In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn.

Voorlopig energielabel vanaf 2015

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel. Zodra ze hun woning verkopen of verhuren, moet dit voorlopige label zijn omgezet naar een definitief label.

Huiseigenaren krijgen het voorlopig energielabel van de Rijksoverheid toegestuurd. Het label is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Aan de hand van enkele vragen is het mogelijk om het energielabel definitief vast te stellen. Voor de registratie van uw definitieve label betaalt u administratiekosten. 

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is

Een energielabel is niet voor elk gebouw verplicht. Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is, zijn onder meer monumenten en woonboten.

Eén van de grootste Europese renovatieprojecten Het Breed viert eerste oplevering

De renovatie van Het Breed in Amsterdam-Noord is in volle gang. De 1176 woningen van dit bijzondere complex zijn na de renovatie comfortabeler, veiliger en energiezuiniger. De samenwerkende partijen - de woningcorporaties Ymere en Eigen Haard, het stadsdeel Amsterdam-Noord en energiebedrijf Eneco - vieren vandaag met bewoners de oplevering van het eerste blok woningen. De aanwezigheid van de architect van het complex, Frans van Gool, maakt dit evenement extra feestelijk.

hetbreed-feest-12.jpg


De renovatie van de woningen is in februari van dit jaar, na jarenlange voorbereiding, gestart. Bij de renovatie van Het Breed staan duurzaamheid, veiligheid en comfort centraal. Het doel is het energieverbruik van de woningen te verminderen.  Dat betekent minder woonlasten en 50 procent minder CO2-uitstoot.

Veiligheid en comfort Door de entreehuisjes zijn de twee 'galerijen of bovenstraten', die met overdekte tunnels met elkaar verbonden zijn, straks alleen toegankelijk voor bewoners. Dat leidt tot minder overlast, vervuiling en lawaai.  Eigen Haard en Ymere investeren daarnaast volop in de isolatie van de woningen en de vernieuwing van de ventilatie. De liften zijn vervangen en het hele complex krijgt een schilderbeurt.

Kilometers leidingen, duizenden radiatoren en gigantische zonnecollectoren De bestaande warmtapwatervoorziening en verwarmingsinstallatie zijn door Eneco vervangen door een duurzaam energiesysteem. Op een deel van de daken staan nu zonnecollectoren met een totale oppervlakte van ca. 1.200 m2 voor warm tapwater.  Eneco heeft ook bijna 1000 zonnepanelen op de daken geplaatst. Na het afronden van de renovatie heeft het energiebedrijf in Het Breed voor in totaal 155 kilometer aan nieuwe leidingen aangelegd. Eigen Haard en Ymere vervangen in dit project 5000 radiatoren.Samen met bewoners vóór bewoners Het feest is een prachtig voorbeeld van hoe organisaties samen met bewoners een feest tot stand brengen. Speciaal voor het opleveringsfeest is een lied geschreven door en voor bewoners. De bewoners verzorgen de catering deels zelf.  Special guest, architect Frans van Gool, krijgt het eerste exemplaar van het boekje ‘De bomen op Het Breed’. Daarnaast gaat de film ‘Heerlijk anoniem. Wonen in Het Plan Van Gool’ in première. Bewoners van Het Breed krijgen dit boekje en een DVD van de film gratis. Dit wordt mogelijk gemaakt door Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Bijzondere loopbrug weer in originele kleur Het Breed, ook bekend als Het Plan Van Gool, neemt een vooraanstaande plaats in bij de moderne naoorlogse woning- en stedenbouw. Kenmerkend  zijn de lage bebouwing met elf afzonderlijke woongebouwen en vier ketelhuizen, de strikte vormgeving van de gebouwen, de bijzondere glasgevels, de grote, goed ontsloten en gevarieerd aangelegde buitenruimte en de twee doorlopende en door negen tunnels verbonden hoogstraten. De bruggen worden in de oorspronkelijke, felle kleuren geverfd.

Voorbeeldproject Het Breed in Amsterdam-Noord is een voorbeeldproject van het Europese Staccato-project, onderdeel van het Concerto-programma van de EU. De Staccato-projecten laten zien wat er nodig is om woongebouwen duurzaam te renoveren. Behalve in Amsterdam zijn er Staccato-projecten in het Hongaarse Budapest en het Bulgaarse Sofia.

Stille warmtepomp kan energieverbruik woning halveren

warmtepompMet een fluisterstille warmtepomp die woningen per kamer kan ventileren, koelen en verwarmen denken Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Teamwork Technology een enorme energiebesparing te kunnen realiseren in de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik van de warmtepomp 10 tot 15 procent aan bouwkosten besparen als woningen worden gerenoveerd.

De revolutionaire warmtepomp werd dinsdag 19 mei gepresenteerd tijdens het symposium ‘Innoveren doe je samen' in Alkmaar, waar de nieuwe Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) werd gelanceerd. Hierin werken partijen als Hogeschool InHolland, ECN en Teamwork Technology samen om vernieuwende en innovatieve ideeën te ontwikkelen tot succesvolle producten en bedrijven. De warmtepomp is het eerste product dat IDEA op de markt brengt. De bedoeling is om hiervoor een bedrijfsplan te maken, financiering aan te trekken en een jong bedrijf in de regio op te starten.

Efficiëntie door elke kamer apart te ventileren 

Omdat 30 procent van alle opgewekte energie in Nederland wordt verbruikt in huishoudens, zet de overheid fors in op het energiezuiniger maken en duurzaam renoveren van bestaande woningen. Het compleet isoleren en kierdicht maken van woningen leidt echter tot slechte isolatie en gezondheidsklachten. Het centrale klimaatsysteem dat in nieuwe woningen wordt toegepast is meestal te duur en te ingewikkeld voor bestaande woningen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe ventilatiekanalen door het hele huis aangelegd moeten worden. Beter is het om decentrale systemen toe te passen die elke kamer apart ventileren. Teamwork Technology, dat innovatieve producten voor nieuwe bedrijven ontwikkelt, zocht naar nieuwe technologie op dit gebied en kwam uit bij ECN. Daar wordt al jaren gewerkt aan nieuwe soorten warmtepompen om energie te besparen in de procesindustrie. ECN was al langer op zoek naar een partner die deze technologie geschikt wilde maken voor kleinschaligere toepassingen, zoals verwarming van woningen en kantoren.

Energiekosten kunnen gehalveerd worden

De technologie van ECN is geschikt voor ventilatie, verwarming en koeling en levert een verwachte energiebesparing op van 50 procent ten opzichte van een standaardwoning.Teamwork Technology en ECN zullen een nieuwe unit ontwikkelen die, net als de vroegere gevelkacheltjes, in of tegen de gevel geplaatst kan worden. De units verzorgen ventilatie, maar verwarmen de lucht ook na met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Dit betekent dat de woningen geen aardgas meer nodig hebben en de energiekosten gehalveerd worden ten opzichte van een gasgestookte verwarming. Voordat het zover is, zullen Teamwork Technology en ECN zich met name richten op het verlagen van de productiekosten. “Een eerste prototype is altijd te duur, we zoeken nu naar mogelijkheden om de productiekosten om laag te krijgen”, aldus Sjoerd Wittkampf van ECN.

Doorvertaling naar de industrie

De warmtepomp werkt volgens het principe van thermo-akoestiek, een techniek waarin ECN tot de wereldtop behoort. Hierbij worden laagfrequente geluidsgolven in gas gebruikt om warmte op te pompen naar de gewenste temperatuur. Een voordeel daarvan is dat de warmtepomp zo kan worden ontworpen dat deze, ondanks dat er geluid wordt gebruikt om warmte te pompen, dit aan de buitenkant niet te horen is. ECN werkt op dit moment nauw samen met Bronswerk Heat Transfer om volgens dit zelfde principe een warmtepomp te ontwikkelen waarmee restwarmte in de industrie hergebruikt kan worden. Volgens ECN kan de ervaring die nu in de woningbouw wordt opgedaan waardevolle informatie opleveren voor een snellere introductie van dergelijke warmtepompen in de industrie. Omdat er door gebruik van de units in bestaande woningen geen grote ventilatieleidingen en schachten door het gehele gebouw nodig zijn, is een besparing van 10-15 procent aan bouwkosten mogelijk.

Woonideeën

badkamers-slaapkamers

Referentie projecten

referentie-projecten

Bouw & Adviesbureau Hengeveld

Onze inzet levert u meerwaarde

Bouw & Adviesbureau Hengeveld

W.M. Dudokstraat 45

1333 LS Almere buiten

+31 6 46 14 35 26

logo-hengeveld2